LINGVA LATĪNA PER SĒ ILLVSTRĀTA: CAPITVLVM I - Pēnsum B

Pēnsa interāctīva

Litterās sīve verba quae dēsunt, scrībe

GRAMMATICA

Vidē IMPERIVM RŌMĀNVM hīc.

*NVMERVS:

-Singulāris: -us / -a / -um
-Plūrālis: -i / -ae / -a


*Verbum SVM:

EGO sum
TŪ es
---- est
NŌS sumus
VŌS estis
---- sunt


VOCĀBVLA

īnsula
oppidum
ōceanus
imperium
prōvincia
numerus
littera
vocābulum
capitulum
syllaba
exemplum
pēnsŭm
magnus <-> parvus
Graecus
Rōmānus
Latīnus
multī <-> paucī
ūnus
duo
trēs
sex
mīlle
prīmus
secundus
tertius
est
sunt
in
et
sed
nōn
quoque
-ne?
ubi?
num?
quid?
grammatica
singulāris
plūrālis


*Pēnsa interāctīva āb Alexandrā Ramos cōnfecta (PIE22 - UCA)
PĒNSVM B

1. Sicilia est.

2. Italia īnsula est.

3. Rhēnus est.

4. Brundisium est.

5. Sicilia et Sardinia magnae sunt.

6. Melita īnsula est.

7. Britannia nōn parva, sed est.

8. Brundisium nōn , sed magnum est,

9. Est Brundisium in Graeciā?

10. Brundisium est in Graeciā, sed in Italiā.

11. est Sparta?

12. Sparta est in Graeciā: Sparta oppidum est.

13. Delphī oppidum Graecum est.

14. Euboea, Naxus, Lesbos, Chios Graecae sunt.

15. In Graeciā sunt īnsulae.

16. Quid est III? III est.

17. est A? A littera est.

18. A, B, C Latīnae sunt.

19. Y littera Latīna est?

20. Y littera , sed littera est.

21. Insula Latīnum est.